Avisos Legals

 

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://participando.diputacionalicante.es (d’ara endavant, el lloc web), que Diputació d’Alacant posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Diputació Provincial d’Alacant
Domicilie social: Av. de l’Estació, 6
Població: Alacant
Província: Alacant
C.P.: 03005
C.I.F.: P0300000G
Telèfon de contacte: 965988900
Correu electrònic: modernizacion@diputacionalicante.es
Dades registrals:

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Diputació d’Alacant a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. Diputació d’Alacant no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.
Diputació d’Alacant podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguen ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Diputació d’Alacant, ni remetre publicitat o informació valent-se para açò dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenlaces que incorporen tercers en les seues pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Diputació d’Alacant

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Diputació d’Alacant no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús. Diputació d’Alacant no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
Diputació d’Alacant no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporen en la web per a l’obertura d’unes altres. Diputació d’Alacant no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puga accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Diputació d’Alacant no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’haja accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web no empra cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de Diputació d’Alacant, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ………., qualsevol altre ús que supose la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Diputació d’Alacant

8.- POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCION DE DADES

Diputació d’Alacant garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionen les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Diputació d’Alacant o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Diputació d’Alacant, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Diputació d’Alacant ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant açò, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què considere oportú que se cedisquen les seues dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.
En compliment de l’establit en la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a açò deu contactar amb nosaltres en modernizacion@diputacionalicante.es

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Diputació d’Alacant i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, Diputació d’Alacant i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Diputació d’Alacant

Pin It on Pinterest

Share This