Com se sol·licita?

 

Per a sol·licitar un portal amb Participant per al seu municipi existeixen dues opcions::

 

1. Si el municipi pertany a l’acció 5ª del Pla Modernitza (Portals Web) de la Diputació d’Alacant, tan sol haurà de sol·licitar mitjançant una incidència en el portal d’assistència a municipis GLPI sol·licitant aquest portal. A continuació, algun tècnic del departament d’informàtica es posarà en contacte amb el personal de l’ajuntament per a concretar la proposta.

 

2. Si el municipi NO pertany a l’acció 5º del Pla Modernitza, el municipi haurà de passar per registre una sol·licitud formal d’adhesió a aquesta acció. Una vegada donats d’alta, se li assignarà un usuari en la plataforma GLPI per a poder fer la petició per ací, de la mateixa manera que expliquem en el punt 1.

Pin It on Pinterest

Share This